Cena dekana za vynikajúcu bakalársku prácu

Tento rok dekan fakulty rozhodol udeliť cenu dvom prácam:


Najlepšia bakalárska práca z aplikovanej informatiky na Štátnych skúškach v roku 2019

Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií vyhodnotila súťaž o cenu garanta takto:

Absolútny víťaz

Tamara Savkova: Web teaching tool for learning agile programming, vedúci práce: Ing. František Gyarfáš, PhD.

Laureáti