(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Andrej Lúčny

Techniky odstraňovania poškodenia obrazu.

Vyskúšanie a opis techník opravy obrazu (hlavne odstránenie textu dopísaného na obraz). Implementácia v OpenCV.


Literatúra:

  1. Davies, E.R: Machine Vision, Elsevier 2004, dokumentácia k OpenCV a séria

článkov

Požiadavky: Techniku nestačí použiť, treba jej aj hlboko porozumieť.