Prehľad dostupných nástrojov pre potreby agent-based modelovania a tvorbu simulácií

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Očakáva sa vytvorenie užitočného prehľadu, ktorý môže poslúžiť ako spoľahlivý sprievodca existujúcimi nástrojmi a simulačnými prostrediami na tvorbu agent-based modelov/simulácií (t. j. napr. NetLogo). Práca by mala pomerne jasne odprezentovať možnosti, výhody a obmedzenia jednotlivých nástrojov a na názorných príkladoch predviesť spôsob akým sa s nimi pracuje. Hoci sa jedná o prehľadovú prácu, diplomant musí preukázať schopnosť rýchlo sa zorientovať v pomerne širokom spektre typov simulovateľných problémov.

Požiadavky: schopnosť prispôsobiť sa novým pracovným prostrediam a jazykom, pravidelné konzultácie