Návrh a implementácia modulu pre vizualizačný systém pracujúci s objemovými dátami

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Michal Červeňanský

Návrh a implementácie modulov (podľa dohody) pre vizualizačný systém. Jedná sa hlavne o moduly nahrávajúce objemové dáta (rôzne dátové formáty - DICOM, ...), prípadne o moduly renderujúce objemové dáta (maximálana intenzitová projekcia, gradientová modulácia, osvetľovacie modely, ...). Implemnetácia v C++. Informácie o projekte: http://thesis.hark.sk/