Jazyky modely a nástroje na modelovanie, špecifikáciu a verifikáciu a ich aplikácie

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Damas Gruska

Téma je veľmi široká a je v nej priestor na oba druhy záverečných prác. Študent si môže vybrať či urobí len prehľad viacerých jazykov, modelov či nástrojov, alebo v niektorom z nich niečo našpecifikuje a overí alebo sám niečo naprogramuje alebo doprogramuje.

Požiadavky: angličtina, v prípade biologicky motivovaných modelov je vítaný záujem o biológiu.