(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Andrej Lúčny

Algoritmický prístup k modelovaniu správania mravcov

cieľom je modelovať správanie mravcom so zameraním na modelovanie algoritmov, ktoré mravenisko používa pri riešení parciálnych úloh ako je nájdenie najkratšej cesty k potrave.

Literatúra:

  1. biologická: Cesta k mravencúm, informatická: Resnick: Turtles, Termites and traffic jams

Požiadavky: