Štvrtok, 08:10, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

Prihláste sa na tréningovú obhajobu bakalárskej práce

školiteľ téma 16.
2.
23.
2.
1.
3.
8.
3.
15.
3.
22.
3.
12.
4.
19.
4.
26.
4.
3.
5.
10.
5.
17.
5.
Ballon Tomáš Blaho Andrej Komunikačná webová aplikácia + P + + + - - + P + + -
Bohunský Peter Papp Peter Inteligentný archív odborných publikácií + P + + + + + - + + + P
Drnzík Marek Kľuka Ján Flexibilné riešenie pre elektronický obchod na báze frameworku CakePHP + P + + + - + P + + + -
Fraňo Tamás Borovanský Peter Mobilná biletéria - systém predaja vstupeniek pre mobilné zariadenie + - - P + + + + - P + +
Horváth Ádám Nagy Marek Automaticky generované krížovky k textom + + P + - + + + P + - +
Jambor Martin Borovanský Peter Bike Trainer - aplikácia pre OS Android + + + P - + - + + P - -
Jarábek Michal Toman Eduard Niektoré metrické vlastnosti náhodne indukovaných podgrafov polenej n-rozmernej hyperkocky + - + P + + + + - - P +
Jurči Juraj Borovanský Peter Turistický sprievodca - mobilná aplikácia + + - + P + + - + + P -
Karabínošová Gabriela Országh Juraj Softvér na obsluhu AD/DA prevodníka umožňujúci jeho využitie vo fyzikálnom experimente + + + + P + + + - + + P
Košnár Jakub Papp Peter Webovská aplikácia na tvorbu a administráciu stránok pre medzinárodné konferencie + + - + P - + + + - P +
Kriek Ronald Blaho Andrej Metódy Dataminingu + + - + P - - + + + + P
Mojzeš Marián Blaho Andrej Webová aplikácia na správu vnútornej siete pre strednú školu + + + + + - - + + + + P
Potenga Miroslav Gyarfaš František Internetové vývojové prostredie pre agilné výukové metodológie programovania p + + + + - + + + P - -

Body za webstránky k práci:

A B C D E F G
Ballon Tomáš 0 +1 +1 +1 +1 +1
Bohunský Peter +1 +1 +1 +1
Drnzík Marek 0 +1 -1
Fraňo Tamás +1 +1 -1 +1 +1 +1
Horváth Ádám +1 +1 +0.5 (nedokončené) -1
Jambor Martin +1 -1 +1 +1
Jarábek Michal +1 -1 +0.8 (chýba viacúrovňové členenie) -1
Jurči Juraj 0 0.5 (nechcem osnovu ale názvy kapitol) +1
Karabínošová Gabriela 0 -1 -5 -1
Košnár Jakub +1 +1 +1 +1 -1
Kriek Ronald +1 +1 +1 +1 +1
Mojzeš Marián +1 +1 +1 -1 +1 -1
Potenga Miroslav +1 +1 +1 +1 +1 -1

A - stránka vytvorená načas
B - pekný denník
C - aktualizovaný denník
D - aktualizovaný denník
E - obsah práce načas
F - aspoň dva nedávne záznamy v denníku
G - dostatočne často aktualizovaný denník v posledných dvoch týždňoch