Štvrtok, 08:10, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

Prihláste sa na tréningovú obhajobu práce

* pripraviť prezentáciu
školiteľ téma 20.
2.
27.
2.
6.
3.
13.
3.
20.
3.
27.
3.
3.
4.
10.
4.
24.
4.
15.
5.
22.
5.
Ballon Branislav Peter Borovanský Zabezpečovacie zariadenie na báze mobilných telefónov - p P + - + + - +
Borčin Michal Martin Baláž Objednávkový asistent v reštauračných systémoch p - + P + + + + +
Cére Tomáš Michal Čertický Adaptive Temporal Planning in Real-time Strategy Games - - - p + + !+ + P +
Cvacho Rudolf Peter Borovanský Dochádzkový systém p + P + - + - + +
Danko Ondrej Peter Borovansky Contact synchronization for Android - p + -! +! P + + +
Dudík Adam Jozef Šiška Simulačná hra s plánovaním - p - + -! - P - +
Gunčaga Tomáš Martin Baláž Tréningový asistent pre mobilné zariadenia p + + !- !- P + + +
Hekel Rastislav Jaroslav Budiš Modulárny vývoj aplikácií v prostredí Eclipse RCP + p - !+ !- + P - +
Heriban Branislav Andrej Blaho Tréningový program spevu s analyzérom intonácie + p + + + + P + +
Holas Juraj Michal Klímek Metódy prístupu a využitie informacií v prostredí Big Data + + p + + + + + P +
Horváth Adam Jozef Šiška Decentralizovaná a distribuovaná komunikačná platforma + + p - + + + !- P +
Chraščová Martina Andrej Blaho Softvér na tvorbu hier a cvičení pre deti s autizmom + + p + + + + + + P
Iványiová Katarína Peter Náther Analýza šachu ako hernej komplexnej siete + + p + - + - P + +
Kellyérová Ivana Tatiana Jajcayová Generalized difference sets + + p + - + + !- + P
Knor Pavol Peter Náther Inteligentný plánovač turistických trás - + p - + + - + + P

Body:

školiteľ denníky 21.
3.
denníky apríl
Ballon Branislav Peter Borovanský príliš stručné chýba: -1
Borčin Michal Martin Baláž chýba: -1 neaktuálne a stručné!
Cére Tomáš Michal Čertický ok: +1 chýba: -1
Cvacho Rudolf Peter Borovanský opravte si dátumy, inak ok: +1 neaktuálne: -1
Danko Ondrej Peter Borovansky chýba: -1 neaktuálne: -1
Dudík Adam Jozef Šiška chýba: -1 chýba všetko: -2
Gunčaga Tomáš Martin Baláž chýba: -1 chýba všetko: -2
Hekel Rastislav Jaroslav Budiš chýba: -1 mohol by byť častejší: +1
Heriban Branislav Andrej Blaho ok: +1 ok: +1
Holas Juraj Michal Klímek posledný záznam z 9.3., treba aktualizovať, ale: +1 pár strán je priveľmi všeobecné: +1
Horváth Adam Jozef Šiška posledný záznam z 10.3., treba aktualizovať, ale: +1 neaktuálne: -1
Chraščová Martina Andrej Blaho posledný záznam z 10.3., treba aktualizovať, ale: +1 mohol by byť podrobnejší: +1
Iványiová Katarína Peter Náther viac ako 2 týždne neaktuálny: -1 vzorne: +1
Kellyérová Ivana Tatiana Jajcayová vzorné: +1 z inej planéty: +1
Knor Pavol Peter Náther výborne: +1 pekne: +1