Štvrtok, 10:40, I-23, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

Prihláste sa na tréningovú obhajobu práce

školiteľ téma 20.
2.
27.
2.
6.
3.
13.
3.
20.
3.
27.
3.
3.
4.
10.
4.
24.
4.
15.
5.
22.
5.
70%
Brichta Ondrej Pavel Petrovič Pracovná plocha výskumníka + 1 + - + 2 - + + + 3 ok p
Jelen Marek Pavel Petrovič Portál projektov výukovej robotiky Centrobot + + - 1 - + 2 + + - 3 ok p
Marko Martin Kristián Valentín Systém pre správu firemného vozového parku + 1 + - + 2 - + + - 3 ok p
Melicherčík Marek Pavel Petrovič Výukové prostredie na programovanie mobilného guľového robota + 1 + - + 2 - + + - 3 ok p
Piteľ Jakub Viktor Muránsky Nagios Plugin Development + - + - 1 + 2 + - 3 + ok p
Raček Mário František Gyarfáš Mapovanie lokálnych dát v rámci hodnotiaceho portálu + 1 + + - 2 - + + 3 + ok p
Raška Michal Jozef Šiška Služba na vzdialené sledovanie a zieľanie informácií o zariadeniach + + 1 + 2 + - + o 3 + ok p
Seč Viktor Zuzana Haladová Využitie oklúzie v rozšírenej realite - - + 1 - - + 2 - + - ok p
Sedláček Peter Marek Nagy Výučbová sieťová online hra na nácvik hlások a písmen + + 1 + 2 - + - 3 + - - -
Smutný Michal Marek Nagy Snehová Gúľačka + + 1 - + + - 2 - 3 - ok p
Stríbrnský Róbert Kristián Valentín Informačný systém pre výrobcu nábytku - + - 1 + - + 2 3 + + ok p
Varga Martin Pavol Fabo Webová aplikácia plaveckého klubu + - - 1 + + 2 + 3 + + ok p
Zajko Marek Ján Grman Optimalizovaný model metadátového popisu bibliografických dát + + 1 + 2 + + + - - 3 ok p
Zemanovič Andrej František Gyárfáš Interaktívny web manažér predmetov s využitím inteligentného plánovania + + - o - 1 + 2 - + 3 ok -