Andrej Blaho

Andrej Blaho
Meno: RNDr. Andrej Blaho, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 133
Email: andrej.blaho@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 162
Adresa: RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://input.sk/

Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú