Aliyu Tanko Ali

Aliyu Tanko Ali
Meno: Aliyu Tanko Ali, MSc.
doktorand
Telefón: +421 2 602 95 441
Email: Aliyu.Ali@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 4
Adresa: Aliyu Tanko Ali, MSc.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage (or leave blank)

Výučba

Matematika (3) - Diskrétna matematika

Výskum

Formal Methods and Security