Ako pripraviť prezentáciu pre obhajobu práce

Prosíme vás, nezatažujte svojich školiteľov otázkami o tom ako pripraviť prezentáciu. Školiteľom pošlite až výslednú prezentáciu, ktorú si pripravíte na tréningovú obhajobu, aby vám k nej napísali svoje pripomienky.

V prezentácii nezabudnite na úvodný ani na záverečný slajd so zhrnutím, pred záverom je dobré zaradiť jeden slajd, ktorý obsahuje "Hlavné prínosy práce", zdôraznite, čo ste sa pri práci naučili nad rámec bežného kurikula, ale zároveň ukážte, že ste použili rôzne poznatky z informatiky, ktoré ste sa počas štúdia naučili. Na prezentáciu máte len okolo 12 minút, pričom na konci v rámci tohto času je dobré zaradiť aj krátku (do 2 min) ukážku (najlepšie nahrať video, lebo pri živom deme softvéru sa pri prezentácii často niečo pokazí, alebo kliknete na nesprávne miesto a...) Preto by prezentácia nemala obsahovať priveľa detailných informácií a priveľa slajdov. Odporúčame 10-15 slajdov, ktoré sú prehľadné, názorné, obsahujú schématické obrázky na ktorých môžete vysvetliť podstatu svojej práce. Na začiatku krátko vysvetlite motiváciu práce, nevenujte tomu priveľa času, hlavnú časť prezentácie má tvoriť vaša práca. Ak miniete 6 minút na úvod a prehľad, tak na samotnú prácu vám už nevyjde dosť času. Dbajte o to, aby prezentácia mala dobrý kontrast, čitateľný (najlepšie bezpätkový) font, neexperimentujte s farbami, na projektore môžu vyjsť nečitatelné. Slajdy očíslujte, snažte sa prezentáciu pripraviť tak, aby ste nečítali body, ktoré máte napísané na slajde, ale aby ste svojím výkladom dopĺňali informácie, ktoré sú zobrazené. Hovorte zrozumiteľne, ale svižne, nie mľandravo, ale sebavedome. prezentácia je Vaša príležitosť presvedčiť komisiu, že Vaša bakálarka je vynikajúca. Želáme vám veľa úspechov.

Pripravte si jeden spoločný prezentačný počítač, ktorý použijete na všetky prezentácie vo svojej skupine, aby ste nemuseli prepájať projektor medzi počítačmi - nie vždy to zafunguje a zdržuje to. Skontrolujte si, že všetky videá a prezentácie idú korektne prehrať.

Prečítajte si: Příprava na státnice: Obhajoba diplomky, bakalářky a toto, ale berte to s rezervou ;) Co chci slyšet u státnic.