Page title matches

 • | fullname = RNDr. Damas Gruska, PhD. | caption = Damas Gruska
  958 B (119 words) - 16:49, 6 June 2012
 • | fullname = RNDr. Damas Gruska, PhD. | caption = Damas Gruska
  797 B (91 words) - 16:48, 6 June 2012
 • 3 B (0 words) - 11:56, 22 August 2008

Page text matches

 • * Damas Gruska: Informacny tok a bezpecnost ...jme. Ak teda máte tému z externého prostredia, kontaktujte [[Damas Gruska|garanta programu AIN]] a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.
  22 KB (3,334 words) - 11:24, 6 September 2021
 • ...~gruska/teaching.html Úvod do paralelného programovania]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||3/L ||P3,C1||6||20/80
  20 KB (2,683 words) - 17:54, 26 August 2015
 • ...N-109||[[Programming of Parallel and Distributed Systems]]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||1/S ||L3,P1||4||40/60
  7 KB (839 words) - 14:13, 26 August 2015
 • ...|Programovanie paralelných a distribuovaných systémov]]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||1/S ||L3,P1||4||40/60
  7 KB (954 words) - 22:05, 17 September 2015
 • |[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] (vedúci odd.)||I 20||846
  7 KB (1,078 words) - 09:37, 27 September 2021
 • V prípade nejasností sa neváhajte poradiť s garantom, [[Damas Gruska|doc. Gruskom]], alebo s tútormi štúdia, [[Tomas Vinar|dr. Vinařom]],
  5 KB (774 words) - 17:26, 16 September 2015
 • | teacher = doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. | email = gruska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
  1 KB (135 words) - 16:49, 24 August 2008
 • | teacher = [[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] | email = gruska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
  666 B (83 words) - 16:56, 24 August 2008
 • | teacher = [[Jozef Gruska|prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.]] | email = gruska[[Image:zavinac.gif|@]]fi.muni.cz
  527 B (61 words) - 17:06, 24 August 2008
 • | teacher = [[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] | email = gruska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
  868 B (109 words) - 17:07, 24 August 2008
 • |Garai Miroslav||Damas Gruska||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~garai4/bc/ Analýza umeleckých diel (obrazo |Rohleder Michal||Damas Gruska||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~rohleder1/bak/ Analýza umeleckých diel (ob
  5 KB (674 words) - 17:10, 19 February 2014
 • '''Garant:''' Doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.<br> ''gruska [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk''
  9 KB (1,558 words) - 19:45, 10 July 2020
 • | teacher = doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. | email = gruska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
  675 B (80 words) - 22:22, 20 August 2008
 • | teacher = [[Jozef Gruska|prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.]] | email = gruska[[Image:zavinac.gif|@]]fi.muni.cz
  625 B (75 words) - 22:45, 20 August 2008
 • | teacher = [[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] | email = gruska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
  629 B (74 words) - 22:46, 20 August 2008
 • :[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] '''Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte [[Damas Gruska|garanta]]
  5 KB (837 words) - 12:50, 6 September 2021
 • ...|Programovanie paralelných a distribuovaných systémov]]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||1/S ||L3,P1||4||40/60 ...Software Development|Formálne metódy tvorby softvéru]]||[[Damas Gruska|Gruska D. ]]|| ||1/S ||L3,P1||6||40/60
  10 KB (1,317 words) - 23:53, 6 September 2016
 • |Kmeč Pavol|| Damas Gruska || [https://www.st.fmph.uniba.sk/~kmec6/bakalarka.html Časové automaty a
  3 KB (382 words) - 08:53, 13 May 2010
 • * D.P. Gruska, Timing Attacks in Computer Networks, in proceedings of WIP FORTE’03, Ber * D.P. Gruska and A. Maggiolo-Schettini, Nested Timing Attacks, in proceedings of FAST’
  6 KB (789 words) - 23:10, 15 September 2008
 • |[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] (Head of Section)||I 20||846
  7 KB (936 words) - 17:37, 20 September 2021

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)