Evidencia publikačnej činnosti UK

Template:Evipub/sk

Šablóna slovenského odkazu na EviPub.

Použitie

{{Evipub/sk
  | author = Priezvisko, Meno roknarodenia (povinné, žiaden default)
  | text = text odkazu (default: Evidencia publikačnej činnosti UK)
  | sort = spôsob triedenia publikácií, jedno z
    * dateNewest (default)
    * dateOldest
    * callNumber - kategoria publikacie (casopis, konferencia atď)
    * title
    * author
    * relevance (vyhľadávacia relevancia?)
    * dateCreated (dátum vytvorenia záznamu?)
 }}