Ján Šefránek

Slávnostný odborný seminár pri príležitosti
70-tych narodenín doc. PhDr. Jána Šefránka, CSc.

FMFI UK, piatok 11. mája 2012

Fotogaléria


Program seminára


  9:00   Slávnostné otvorenie  – Ján Rybár, Andrej Lúčny
 

  9:15   Filozofia vedy podľa J. ŠefránkaFrantišek Gahér

  9:35   Práca v oblasti medicínskej informatikyAndrej Fandák

  9:50   Nemonotónne usudzovanie (+video) – Martin Baláž 

10:05  Evolúcia poznatkovJozef Šiška

10:20   ArgumentáciaJozef Frtús
 

10:35-10:50    Coffee break
 

10:50   Modely kolaboratívneho písaniaMartin Homola

11:05   Konceptuálne rozhranie človek–počítačMichal Čertický

11:20   O umení rozlišovaťMartin Takáč