Tvorba informačných systémov

Zima 2016/2017

1-AIN-131

TOTO JE ARCHÍVNA STRÁNKA Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA, SLÚŽI LEN NA ORIENTÁCIU

Aktuálna stránka: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Information_Systems_Development/sk

Kurz je určený pre študentov 3. ročníka aplikovanej informatiky. Jeho cieľom je podať úvod do formálnej tvorby informačných systémov a nástrojov, ktoré sa pri vývoji informačných systémov používajú. Účastníci predmetu navrhnú, špecifikujú a implementujú skupinový projekt podľa zadania.

Prednáška
  B, utorok 9:50: Pavel Petrovič, I-19, petrovic@fmph.uniba.sk

Cvičenia
  H6, piatok 8:10 resp. 9:50,     Pavel Petrovič, Andrej Jursa, andrej.jursa@fmph.uniba.sk, Peter Gergeľ, peter.gergel@gmail.com, Juraj Holas, juraj.holas@fmph.uniba.sk.

Kontakt
   e-mail: tis-team@lists.dai.fmph.uniba.sk

Hodnotenie

Projekt: 50 bodov (musí byť akceptovaný, z toho 25 za tímovú prácu a výsledok, 25 za individuálny prínos)
Skúška (písomný test): 35 bodov (minimum: 20 bodov)
Midterm (UML, 21.11. posl.A 14:00-16:30): 15 bodov (minimum: 10 bodov), pozri príklad
Päťminútovky na prednáškach: 10 bodov

Stupnica (body):
90-110: A
80-90: B
70-80: C
60-70: D
50-60: E
< 50: Fx

Skúška

Príklady skúšok: 01.17.2011, 01.07.2011, 01.09.2012, 01.16.2012, 01.23.2011, to znamená treba mať prehľad v slajdoch a podstatné vlastnosti/pojmy vedieť vysvetliť.
V minulosti bol relevantný zoznam otázok, z ktorých najmä sme vyberali do písomky.
V roku (2014/2015) boli použité nasledujúce témy: témy 2014/2015.
Materiál na zopakovanie.

Projekty
Pravidlá
Harmonogram cvičení
Harmonogram prednášok
Literatúra