1-AIN-140: Princípy počítačov - hardvér 2015/2016 - programovanie STM32

Jednočipové mikropočítače budeme programovať v real-time operačnom systéme ChibiOS, ktorý je dobre integrovaný do populárneho vývojového prostredia Eclipse

 1. otvorte si Windows Explorer (Win-E) a pohľadajte súbor: e:\ChibiStudio*.7z. Kliknite naň pravým tlačidlom, potiahnite do root adresára a vyberte možnosť "Extract here".
 2. skontrolujte či máte adresár e:\ChibStudio a v ňom súbor start_gcc70.bat, ak nie, zavolajte nás.
 3. download stm32flash.exe a uložte ho do hlavného adresára na E:
 4. download tatrabot19.zip a uložte ho do hlavného adresára na E:, rozpakujte ho tam (extract here)
 5. v subore start_gcc70.bat zmeňte všetky odkazy na C: aby boli E: a potom ho spustite
 6. spustí sa eclipse, zatvorte start page, v menu File vyberte "switch workspace" a vyberte adresár "E:\ChibiStudio\workspace176" POZOR! NIE C:\ChibiStudio... ale E:\ChibiStudio...!!!
 7. eclipse sa restartne, počkajte kým sa pustí
 8. z menu File vyberte "import projects" potom "General" - "existing projects into workspace" a vyberte adresár E:\tatrabot19, zaškrtnite políčko "Copy projects into workspace" !!!
 9. na konci dlhého zoznamu projektov sa nachádza projekt Tatrabot19 - otvorte ho, zobrazte si súbor main.c a z menu vyberte Project - clean project a potom Project - build project
 10. otvorte si command prompt (Win-R a zadajte "cmd" a enter)
 11. prepnite sa na disk E:
  c:\users\volakto> e: 
 12. vojdite do adresára projektu tatrabot"
  cd \ChibiStudio\workspace176\Tatrabot19\build
 13. pripojte dosku pomocou sériového prevodníka USB-serial
 14. stlačte K1 (pri programovaní samostatnej dosky: prehodte horny jumper do polohy 1 a potom stlacte (napr. perom) tlacidlo RESET)
 15. do okna Command prompt napíšte príkaz:
  \stm32flash -w ch.hex COM3
  skontrolujte, či download prebehol v poriadku.
 16. sputite program: držte K2 a súčasne stlačte a pusťte K1 (samostatné dosky: prehodte jumper naspat a znovu stlacte RESET) - program bezi!
 17. cez terminalovy program (napr. Putty) sa mozete pripojit na seriovy port, ktory USB-serial prevodnik vytvori (napr. COM3) rychlostou 38400 bps (8,N,1), pripadne aj cez BlueTooth - tam je komunikacna rychlost 57600 bps.
navyše:

Môžete si vyskúšať tento kúsok kódu:
 		 for (int i = 0; i < 10; i++)
		 {
		  chprintf(PC, "*\r\n");
		 }

		 for (int i = 0; i < 10; i++)
		 {
		  for (int j = 0; j < i; j++)
		  {
		   chprintf(PC, "*");
		  }
		  chprintf(PC, "\r\n");
		 }