1-AIN-186: Princípy počítačov - systémové programovanie - 2019/2020 - programovanie v Microsoft Visual Studio

Doma budeme robiť úlohy v MSVS, takto začať:

 1. pustite MSVS 2017 (stlačte kláves "Win" - a napíšte "visual" a hneď ho nájde)
 2. vytvorte si nový projekt (File - New - Project - ) vyberte Visual C++ - Other - Empty Project - dolu zadajte meno projektu (prípadne aj celeho Solution), a potvrdťe
 3. na boku v "Solution Explorer" kliknite pravou myšou na "Source Files" - Add - New Item... - C++ File (.cpp), dole napíšte meno programu
 4. otvorí sa editor a zadajte napr. nasledujúci program:
  #include <stdio.h>
  
  int main()
  {
   int a;
  
   printf("Hello, this is your PC speaking...\n");
   printf("Enter a=");
   scanf_s("%d", &a);
   printf("Entered number: %d\n", a);
   getc(stdin);
   return 0;
  }
  
 5. z menu Build - Build solution... (mali by ste dostať "Build: 1 succeeded...")
 6. CTRL-F5 (run)