1-AIN-140: Princípy počítačov - hardvér 2015/2016 - piatkové cvičenia

TOTO JE ARCHÍVNA STRÁNKA Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA, SLÚŽI LEN NA ORIENTÁCIU

Aktuálna stránka: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Tatrabot/sk

Na piatkových cvičeniach budeme pracovať s robotom Tatrabot a učiť sa programovať v jazyku C.

Pavel Petrovič, I-19, Jozef Šiška, I-7

Cvičenie
Piatok 10:20 a Piatok 14:00, vždy miestnosť H6

Kontakt: pphw @ lists.dai.fmph.uniba.sk

Hodnotenie

   cvičenia a domáce úlohy v systéme L.I.S.T.
   možnosť získať prémiové body za ďalšie úlohy/malé prémiové projekty

body budú prevedené na percentá zo všetkých povinných úloh a zaslané prednášajúcemu na konci semestra. Na známku treba mať aspoň 70%.

Poznámky z cvičení
  1. Počítač, procesor, pamäť, STM32, MSVS, prvé kroky v jazyku C
  2. Pár bitov informácií o bitových operátoroch v jazyku C a reprezentácii celých čísel, z notepadu :-)
  3. O poliach a smerníkoch
  4. Dvojrozmerné polia

Materiály, linky