Študijné materiály k prednáške z predmetu 1-AIN-160 Matematika (3) ZS 2017/18

Použitá literatúra

Teória množín

Rekurentné vzťahy

Toto sú poznámky z [2]: