Informácie

Predmet Kognitívna psychológia pre magisterský študijný program Kognitívna veda vyučuje doc. Ján Rybár.

Pozrite si svoje hodnotenie.