Batch v Jakarta EE

Java/Jakarta EE obsahuje pomerne rozsiahly framework na vytváranie dávkových procesov - čiže procesov, ktoré spracovávajú naraz veľké objemy údajov - typicky periodické mesačné, alebo ročné uzávierky, alebo každodenné nočné spracovanie denných transakcií a podobne. Je dokonca definovaný samostatný jazyk, v ktorom sa dajú takéto "joby" definovať, rodelovať na podúlohy, určovať ich následnosť a štruktúra, plánovať ich spúšťanie a podobne. Ak Vás téma zaujala, preštudujte si podrobnejšie nasledujúce užitočné zdroje: