Sada pohárov

From Digitálne technológie výroby
Revision as of 17:21, 18 June 2018 by Adam2197 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Čo?

Sada pohárov, s menami, logom a rôznym tvarom.

Prečo?

V partii kamarátov sa poháre vždy miešajú, je dobré mať vlastný, unikátny a ľahko rozpoznateľný pohár. Sady pohárov s podobnými rozmermi ale rôznymi tvarmi sa dajú ťažšie zohnať,

navyše pridanie mena a loga spraví z pohára jedinečný kus. Takýto pohár môže byť aj vhodným darčekom.

Ako?

Logo:

Logo vytvoríme v GIMP 2.8. Odstránenie bieleho pozadia sme urobili tiež v GIMP 2.8. Následná vektorizácia bola prevedená v programe InkScape.

Logo je potrebné exportovať vo formáte .eps aby sa dalo následne použiť pri aplikácii v modelovacom programe.

Logo vytvorené a upravené v GIMP 2.8 a InkScape

Pohár:

Samotný pohár vymodelujeme vo Fusion360. Rôzne tvary sa dajú vytvoriť rôznymi funkciami v programe. Najviac sme využívali funkciu Revolve, ktorá z 2D objektu spraví 3D objekt rotáciou o 360° okolo zvolenej osi. Okraje pohárov sme zaoblili funkciou Fillet.


Logo a meno sme najprv vytvorili vyčnievajúce z povrchu pohára (dva obrázky vľavo). Takýto model však vyžadoval čas tlače (z MakerBot Print) vyše 9 hodín (najmä kvôli potrebnosti podpôr pre tieto vyčnievajúce časti). Model sme teda upravili tak, aby logo a meno boli pod úrovňou povrchu pohára (1,2 mm) (dva obrázky vpravo). V takomto prípade je odhadnutý čas tlače 7 hodín a 46 minút.

  • Vystúpené logo aj meno
  • Pohar adam out2.png
  • Logo a meno "vrezané" do pohára
  • Pohar adam in2.png

V tomto prípade je možné logo a meno vyplniť napr. lepidlom inej farby, aby sa nápisy zvýraznili.

Na obrázku nižšie sú rozmery prvého pohára.

  • Obrázok1.png

Iné tvary pohárov:

  • Pohar marko in.png


Model sme vytlačili 3D tlačiarňou MAKERBOT REPLICATOR Z18. Použitý plast je PLA, ktorý je založený na prírodnej báze (na rozdiel od ABS, ktorý je z ropy), t.j. nemal by byť závadný.

  • Výsledný produkt
  • Vysledok2.jpg

Zostatky po podporných tvaroch je možné vyhladiť brúsnym papierom, alebo zarovnať horúcim predmetom (napr. nožom). Dokončený pohár je ľahký a pevný, povrch je lesklý.