Ruka

From Digitálne technológie výroby
Revision as of 01:35, 23 June 2022 by Filippitak (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ČO?

 • Model ruky s pohyblivými článkami.


PLÁN

 • Mechanický model ruky s pohyblivými článkami. Pri pôvodnom návrhu a plánovaní som sa chcel pustiť do návrhu a fabrikácie akčnej figúrky. Nakoľko návrh modelu s viacerými článkami a samotný návrh by bol obtiažný a časovo náročný pre nováčika. A tak vnikla inšpirácia na nápad modelu ruky s článkami, kde model ruky nemusí byť dokonalý a bude možnosť sa zoznámiť s tvorbou 3D modelov.


 • Prvotný návrh ruky bol model ruky na stojane, v ktorom by boli skryté motorčeky s arduino. Chcel som vytvoriť ruku na podstavci, kde budú tlačidla pre jednotlive prsty aktivujúce zmenu polohy prstu (vystretý/zohnutý).
  • Po úspešnom zistení ako je potrebne čo tlačiť, konfigurácia a iné sa vyskýtol problém kde prsty na ruke vyžadovali až moc veľku silu na ich pohyb. Teda z nápadu vznikla finálna verzia mechanickej ruky.


AKO?

 • Finálny model ruky a článkov boli vytvorené vrámci blender. Model ruky sám o sebe bol už existujúci projekt z internetu, kde články boli tzv. "ball joint", teda guľový kĺb. Pri takýchto článkach sa mi nepáčilo že takýto kĺb by dovolil prstom sa pohybovať do rôzných strán a taktiež by bolo potrebné využiť dve šnúrky na pohyb prstu oboma smermi. Následne vznikol nápad využidia flexibilného filamentu, kde by jednak som vyskúšal unikátnu tlač ale aj umožnil väčší rozsah pohybu prstu a hlavne potreboval akurát iba jednu šnúrku na zohýbanie prstov (nakoľko vlastnosť pruženia umožní automatické vrátenie prstu do pôvodnej polohy).
 • Navrh flexibilných článkov a podstavca na ruku boli vytvorené v blender. Články bolo treba v praxi odskúšať aka dĺžka by vyhovovala najlepšie aby nebol problém s rychlym opotrebovaním.

Obrázky súčastí projektu

 • Finálny STL model ruky so stojanom

Ruka stl.png

 • Varianty gumených článkov STL

Ruka clanky.png

 • Prvy variant ruky kde sa mali využiť motorčeky s arduino

Ruka model.png

 • Vytlačok finálného variantu ruky

Ruka model final.png


https://wikifactory.com/+fablabbratislava/