Prednášky

From Digitálne technológie výroby
Revision as of 08:55, 6 April 2018 by Jozef (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Osnova predmetu DTV - Digitálne technológie výroby

  1. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
  2. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
  3. Počítačom riadené vyrezávanie.
  4. Počítačom riadené obrábanie (CNC).
  5. Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.
  6. 3D skenovanie a tlač.