Parkovací Senzor

From Digitálne technológie výroby
Revision as of 01:12, 17 June 2020 by Admin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Upozornenie!! Tento projekt ešte nieje hotový, očakávajte zmeny.


Parkovacie senzory slúžia na uľahčenie parkovania najmä na miestach, kde je ledva dostatok miesta na zaparkovanie. V novších modeloch áut už nájdeme zabudované parkovacie senzory, ale ľudia, ktorí nevlastnia také autá môžu mať niekedy problém zaparkovať do malej garáže.

Tento parkovací senzor nielen že vám pomôže zaparkovať, ale vás aj informuje aká je teplota a vlhkosť v garáži.

Použité súčiastky

Na to, aby sme vytvorili tento parkovací senzor, potrebujeme následovné:

 • Arduino NANO / UNO
 • HC-SR04
 • 1K Rezistor
 • SHT 31D
 • VS 1838B a IR ovládač
 • HW-456-SR505
 • dátový RGB LED pás
 • káble


Zapojenie

 • Zapojenie 01
 • Zapojenie 02
 • Zatiaľ čo na obrázkoch nevidno presné zapojenie, v kóde sú presne popísané zapojené piny.

  Výsledky

  Po zapojení Arduino dosky do USB siete, sa vykoná inicializácia a vizuálny test zasvietením 15 lediek na červeno, následne zeleno a potom na modro. Po skončení inicializácie je možne IR ovládačom púštať funkcie programu.


  Roadmap

  • Namodelovanie krabičky pre celý obvod
  • Schéma zapojenia
  • Navrhnutie web servera pomocou ESP-8266 a ESP-01, kde budú vypísané informácie o počte zaparkovaní, teplota a vlhkosť a pod.
  • (Prípadne)Implementácia časovača
  • (Prípadne)Implementácia BCD displeja alebo 2-line Liquid Crystal displeja na zobrazenie teploty a vlhkosti pre rýchly prístup
  • (Prípadne)iné....podľa aktuálneho nápadu

  Z nápadu do reality

  (SOON...)


  Zdrojový kód

  Upozornenie!!

  Tento kód je v ALPHA fáze vývoja. Očakávajte zmeny.

  #include <Arduino.h>
  #include <FastLED.h>
  #include <QuickStats.h>
  #include <IRremote.h>
  #include <Wire.h>
  #include "Adafruit_SHT31.h"
  QuickStats stats;
  
  #define LED_PIN   7 //D pin LED pas
  #define N_LEDS  15 //kolko bude svietit
  #define M_LED 3 //D pin motion senzor
  
  //ir ovladanie
  int ir_input_pin = 2; // D2
  IRrecv irrecv(ir_input_pin);
  decode_results results;
  
  //teplota vlhkost
  Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31(); //SCL v A5, SDA v A4
  
  
  //parkovacka
  int p_status = 0;
  
  const int trigPin = 10;
  const int echoPin = 9;
  const int start_distance = 88; //maximum(CM)
  const int stop_distance = 10; //minimum(CM)
  
  CRGB leds[N_LEDS];
  
  int distance = 0;
  int state = (start_distance - stop_distance) / 15; //vypocet stadia polohy, urcene na moznu zmenu start a stop vzdialenosti
  
  float duration = 0;
  float durationarray[15];
  /////////////////////////////////////////////////////
  
  void led_check() { //test ci svietia vsetky ledky
   for (int i = 0; i <= 14; i++) {
    leds[i] = CRGB (255, 0, 0); // 15 lediek RED
    FastLED.show();
   }
   delay(1000);
  
   for (int i = 0; i <= 14; i++) {
    leds[i] = CRGB (0, 255, 0); // 15 lediek GREEN
    FastLED.show();
   }
   delay(1000);
  
   for (int i = 0; i <= 14; i++) {
    leds[i] = CRGB (0, 0, 255); // 15 lediek BLUE
    FastLED.show();
   }
   delay(1000);
  
   for (int i = 0; i <= 14; i++) {
    leds[i] = CRGB (0, 0, 0); // 15 lediek nesvieti
    FastLED.show();
   }
  }
  
  void parking_sensor() {
   for (int i = 0; i <= 14; i++) {
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delay(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delay(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    durationarray[i] = pulseIn(echoPin, HIGH);
   }
  
   duration = (stats.median(durationarray, 15));
   //Kalkulacia vzdialenosti
   distance = duration * 0.034 / 2;
   Serial.println(distance);
  
   if (distance < stop_distance) { // ak DISTANCE je mensia ako STOP
    for (int i = 0; i <= 14; i++) {
     leds[i] = CRGB (255, 0, 0); // 15 lediek RED
     FastLED.show();
    }
   }
  
   else if (distance < stop_distance + state) { //ak DISTANCE je vacsia ako STOP + STATE
    for (int i = 1; i <= 14; i++) { //14 lediek nesvieti
     leds[i] = CRGB (0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 0; i++) { //1 ledka YELLOW
     leds[i] = CRGB (255, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50); // delay je na to aby pri prechode rapidne nepreblikaval
   }
  
   else if (distance < stop_distance + state * 2) { //ak DISTANCE je vacsia ako STOP + STATE * 2
    for (int i = 2; i <= 14; i++) { //13 lediek nesvieti
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 1; i++) { //2 ledky YELLOW
     leds[i] = CRGB ( 255, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
   else if (distance < stop_distance + state * 3) { //ak DISTANCE je vacsia ako STOP + STATE * 3
    for (int i = 3; i <= 14; i++) { //12 lediek nesvieti
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 2; i++) { //3 ledky YELLOW
     leds[i] = CRGB ( 255, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
  
   else if (distance < (stop_distance + state) * 4) {
    for (int i = 4; i <= 14; i++) { //11 lediek nesvieti
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 3; i++) { //4 ledky GREEN
     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
  
   else if (distance < stop_distance + state * 5) {
    for (int i = 5; i <= 14; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 4; i++) { //5 lediek GREEN
     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
   else if (distance < stop_distance + state * 6) {
    for (int i = 6; i <= 14; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 5; i++) { //6 lediek GREEN
     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
   else if (distance < stop_distance + state * 7) {
    for (int i = 7; i <= 14; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 6; i++) { //7 lediek GREEN
     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
   else if (distance < stop_distance + state * 8) {
    for (int i = 8; i <= 14; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 7; i++) { //8 lediek GREEN
     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
   else if (distance < stop_distance + state * 9) {
    for (int i = 9; i <= 14; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 8; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
  
   else if (distance < stop_distance + state * 10) {
    for (int i = 10; i <= 14; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 9; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
  
   else if (distance < stop_distance + state * 11) {
    for (int i = 11; i <= 14; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 10; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
  
   else if (distance < stop_distance + state * 12) {
    for (int i = 12; i <= 14; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 11; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
  
   else if (distance < stop_distance + state * 13) {
    for (int i = 13; i <= 14; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 12; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
  
   else if (distance < stop_distance + state * 14) {
    for (int i = 14; i <= 14; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i <= 13; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
  
   else if (distance >= stop_distance + state * 14) {
    for (int i = 0; i <= 14; i++) { //vsetky ledky GREEN
     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    }
    FastLED.show();
    delay(50);
   }
  
   if(digitalRead(M_LED) == LOW) { //ak Motion senzor nezisti pohyb
    p_status = 0;
    for (int i = 0; i <= 14; i++) {
     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    }
    FastLED.show();
   }
  }
  
  int temp_hum() {
   float temp = sht31.readTemperature();
   float hum = sht31.readHumidity();
  
   if (! isnan(temp)) {
    Serial.print("Teplota: ");
    Serial.print(temp);
    Serial.println("°C");
   } else {
    Serial.println("ERROR: Nepodarilo sa zistit teplotu");
   }
  
   if (! isnan(hum)) {
    Serial.print("Vlhkost vzduchu: ");
    Serial.print(hum);
    Serial.println("%");
   } else {
    Serial.println("ERROR: Nepodarilo sa zistit vlhkost vzduchu");
   }
   return;
  }
  
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
  
   //setup parkovacka
   pinMode(M_LED, INPUT);
   pinMode(trigPin, OUTPUT);
   pinMode(echoPin, INPUT);
   FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, N_LEDS);
  
   //setup ovladac
   irrecv.enableIRIn();
  
   //setup teplota/vlhkost
   while (!Serial)
    delay(100);
   if (! sht31.begin(0x44)) {
    Serial.println("ERROR: Nenasiel sa SHT31 chip");
   }
   led_check();
  }
  
  void loop() {
   if (p_status == 1) {
    parking_sensor();
   }
  
   if (irrecv.decode(&results)) { //decoduje hodnotu na hex
    //Serial.println(results.value);
    switch (results.value) {
     case 0xFF906F: //"EQ"
      temp_hum();
    }
    if (p_status == 0) {
     switch (results.value) {
      case 0xFFC23D: //">||"
       p_status ++;
     }
    }
    switch (results.value) {
     case 0xFF6897: //"0"
      led_check();
    }
    irrecv.resume();
   }
  }