ILampa

From Digitálne technológie výroby
Revision as of 11:23, 5 April 2019 by Csefalvayova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Inteligentná lampa

Čo?

Za naším projektom sa skrýva inteligentné zariadenie, ktoré bude napomáhať prirodzenému priebehu spánku človeka.

Prečo?

V dnešnej rýchlej dobe, kedy ľudia rad radom zaspávajú s modernými technológiami pri hlavách, pred spánkom pozerajú na displeje, svietia LED žiarovkami bez modrého filtra atď. je zdravý spánok pokladom, ktorý sa ťažko hľadá. Zároveň sa aj takmer všetky psychické ochorenia a záťažové situácie, dnešnej dobe vlastné, vyznačujú poruchami spánkového cyklu. A keďže je nárast ľudí, ktorí majú problémy so spánkom, aj na základe už vymenovaných faktorov stále zvyšuje, považujem projekt zameraný na úpravu spánkového režimu pomocou inteligentných technológií za veľmi prospešný.

Ako?

Náš projekt vznikal akoby na štyroch "frontoch": myšlienka, filozofia podložená výskumami spánku, dizajn, technologické riešenie, softwarové riešenie.

Prvý front, rozmer nášho projektu sme predstavili už vúvode. Opierali sme sa pri jeho rozvoji hlavne o štúdie z oblasti psychofyziológie, medicíny, neurovedy.

Druhý rozmer projektu je dizajn. I keď sme pôvodne chceli využiť už hotový dizajn z internetu, nakoniec sme sa rozhodli vytvoriť vlastný. Používali sme pri tom program Autodesk Fusion 360. Následne sme model vytlačili na 3D tlačiarni. Navrhli sme ho tak, aby jednotlivé časti do seba zapadali a aby bol v prípade potreby rozobrateľný.

Example 1
Example 1
Example 1

Tretím rozmerom bolo samotné technologické riešenie. Mikropočítač Arduino uno sme vybrali pre jeho vhodné výkonové použitie, ako aj pre jeho dostupnosť a rôzne príručky k jeho programovaniu. Výhodou našej realizácie je aj spoločné napájanie arduina a RGB LED žiaroviek 12 voltovým adaptérom. Arduino môže byť napájané od 9 V po 12 V. Konektor je 2,1 mm. Používali sme tri diódy v sérii a dvanásť vetiev, čo je dokopy 36 LED (červená bola na 2,1 V, zelená 3,1 V a modrá 3,1 V). LEDky sme osadili na pájivé pole. Pre riadenie LEDiek sme použili tranzistor. Bázovým prúdom sme regulovali emitorový prúd, ktorý pretekal cez LEDky. Ovládanie LEDiek je pomerne jednoduché a tranzistor má vhodné parameter maximálneho kolektorového prúdu. Schému sme testovali v programe multisim, kde ale neboli RGB LEDky, takže sme naše odpory prispôsobili podľa internetu, aby sme nadstavili pracovné podmienky tranzistora.

 • Súpis súčiastok:
  • Arduino uno,
  • tranzistor bc337-25,
  • LED 5MM RGB-CA 3000/5800/1560/60° OSTHMA5B61A,
  • Napájací adaptér sieťový 12V 1500mA 5,5/2,1/10mm,
  • 3x odpory 2,2kOhm 0,4W,
  • 2x odpory 10Ohm-2W,
  • 1xodpor 8,2Ohm-2W
Example 1

Štvrtým a zároveň posledným problémom, ktorý nás čakal bolo všetko naprograť.