Difference between revisions of "ILampa"

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search
Line 19: Line 19:
  
 
[[File:Lampa.png|280px|thumb|left|Example 1]]
 
[[File:Lampa.png|280px|thumb|left|Example 1]]
[[File:Lampa zakladna 1.png|280px|thumb|left|Example 1]]
+
[[File:Lampa kryt zakladne.png|280px|thumb|left|Example 1]]
[[File:Lampa zakladna 2.png|280px|thumb|left|Example 1]]
+
[[File:Lampa zakladna.png|280px|thumb|left|Example 1]]
 +
[[File:Podporna doska pre displej.png|280px|thumb|left|Example 1]]
 +
 
 +
Tretím rozmerom bolo samotné technologické riešenie. Mikropočítač Arduino uno sme vybrali pre jeho vhodné výkonové použitie, ako aj pre jeho dostupnosť a rôzne príručky k jeho programovaniu. Arduino môže byť napájané od 9 V po 12 V. Konektor je 2,1 mm.
 +
Výhodou našej realizácie je aj spoločné napájanie arduina a LED 5MM RGB-CA 3000/5800/1560/60° OSTHMA5B61A. Ledky sme osadili na pájivé pole. Použili sme 36 LEDiek paralelne zapojených (červená bola na 2,1 V, zelená 3,1 V a modrá 3,1 V) napájaných 12 voltovým adaptérom Napájací adaptér sieťový 9V 2770mA 5,5/2,1mm MEAN WELL.
 +
Na získanie nižšieho napätia a vyššieho prúdu (pre potrebu paralelného zapojenia LEDiek), sme použili Modul DC/DC step down 1,25 - 32V 5A, USB, LED displej.
 +
Pre riadenie lediek sme použili N-kanálový MOSFET tranzisor BTS117. Napätie na gate (4V) sme nadstavili napäťovým deličom. Odpory sme zvolili nasledovne: R1=180, R2=820, RR=3,3, RG=1,8, RB=1,8
  
Tretím rozmerom bolo samotné technologické riešenie. Mikropočítač Arduino uno sme vybrali pre jeho vhodné výkonové použitie, ako aj pre jeho dostupnosť a rôzne príručky k jeho programovaniu. Výhodou našej realizácie je aj spoločné napájanie arduina a RGB LED žiaroviek 12 voltovým adaptérom. Arduino môže byť napájané od 9 V po 12 V. Konektor je 2,1 mm. Používali sme tri diódy v sérii a dvanásť vetiev, čo je dokopy 36 LED (červená bola na 2,1 V, zelená 3,1 V a modrá 3,1 V). LEDky sme osadili na pájivé pole. Pre riadenie LEDiek sme použili tranzistor. Bázovým prúdom sme regulovali emitorový prúd, ktorý pretekal cez LEDky. Ovládanie LEDiek je pomerne jednoduché a tranzistor má vhodné parameter maximálneho kolektorového prúdu. Schému sme testovali v programe multisim, kde ale neboli RGB LEDky, takže sme naše odpory prispôsobili podľa internetu, aby sme nadstavili pracovné podmienky tranzistora.
 
 
*Súpis súčiastok:  
 
*Súpis súčiastok:  
**Arduino uno,
+
**Arduino uno  
**tranzistor bc337-25,
+
**tranzistor BTS117
**LED 5MM RGB-CA 3000/5800/1560/60° OSTHMA5B61A,
+
**LED 5MM RGB-CA 3000/5800/1560/60° OSTHMA5B61A  
**Napájací adaptér sieťový 12V 1500mA 5,5/2,1/10mm,
+
**Napájací adaptér sieťový 9V 2770mA 5,5/2,1mm MEAN WELL
**3x odpory 2,2kOhm  0,4W,
+
**3x180R
**2x odpory 10Ohm-2W,
+
**3x820R
**1xodpor 8,2Ohm-2W
+
**1x3R3 (5W)
 +
**2x1R8 (5W)
  
[[File:Schema zapojenia.png|350px|thumb|right|Example 1]]
+
[[File:Schema zapojenia.png|280px|thumb|left|Example 1]]
  
Štvrtým a zároveň posledným problémom, ktorý nás čakal bolo všetko naprograť.
+
Štvrtým a zároveň posledným problémom, ktorý nás čakal bolo všetko naprogramovať.

Revision as of 17:08, 28 April 2019

Inteligentná lampa

Čo?

Za naším projektom sa skrýva inteligentné zariadenie, ktoré bude napomáhať prirodzenému priebehu spánku človeka.

Prečo?

V dnešnej rýchlej dobe, kedy ľudia rad radom zaspávajú s modernými technológiami pri hlavách, pred spánkom pozerajú na displeje, svietia LED žiarovkami bez modrého filtra atď. je zdravý spánok pokladom, ktorý sa ťažko hľadá. Zároveň sa aj takmer všetky psychické ochorenia a záťažové situácie, dnešnej dobe vlastné, vyznačujú poruchami spánkového cyklu. A keďže je nárast ľudí, ktorí majú problémy so spánkom, aj na základe už vymenovaných faktorov stále zvyšuje, považujem projekt zameraný na úpravu spánkového režimu pomocou inteligentných technológií za veľmi prospešný.

Ako?

Náš projekt vznikal akoby na štyroch "frontoch": myšlienka, filozofia podložená výskumami spánku, dizajn, technologické riešenie, softwarové riešenie.

Prvý front, rozmer nášho projektu sme predstavili už vúvode. Opierali sme sa pri jeho rozvoji hlavne o štúdie z oblasti psychofyziológie, medicíny, neurovedy.

Druhý rozmer projektu je dizajn. I keď sme pôvodne chceli využiť už hotový dizajn z internetu, nakoniec sme sa rozhodli vytvoriť vlastný. Používali sme pri tom program Autodesk Fusion 360. Následne sme model vytlačili na 3D tlačiarni. Navrhli sme ho tak, aby jednotlivé časti do seba zapadali a aby bol v prípade potreby rozobrateľný.

Example 1
Example 1
Example 1
Example 1

Tretím rozmerom bolo samotné technologické riešenie. Mikropočítač Arduino uno sme vybrali pre jeho vhodné výkonové použitie, ako aj pre jeho dostupnosť a rôzne príručky k jeho programovaniu. Arduino môže byť napájané od 9 V po 12 V. Konektor je 2,1 mm. Výhodou našej realizácie je aj spoločné napájanie arduina a LED 5MM RGB-CA 3000/5800/1560/60° OSTHMA5B61A. Ledky sme osadili na pájivé pole. Použili sme 36 LEDiek paralelne zapojených (červená bola na 2,1 V, zelená 3,1 V a modrá 3,1 V) napájaných 12 voltovým adaptérom Napájací adaptér sieťový 9V 2770mA 5,5/2,1mm MEAN WELL. Na získanie nižšieho napätia a vyššieho prúdu (pre potrebu paralelného zapojenia LEDiek), sme použili Modul DC/DC step down 1,25 - 32V 5A, USB, LED displej. Pre riadenie lediek sme použili N-kanálový MOSFET tranzisor BTS117. Napätie na gate (4V) sme nadstavili napäťovým deličom. Odpory sme zvolili nasledovne: R1=180, R2=820, RR=3,3, RG=1,8, RB=1,8

 • Súpis súčiastok:
  • Arduino uno
  • tranzistor BTS117
  • LED 5MM RGB-CA 3000/5800/1560/60° OSTHMA5B61A
  • Napájací adaptér sieťový 9V 2770mA 5,5/2,1mm MEAN WELL
  • 3x180R
  • 3x820R
  • 1x3R3 (5W)
  • 2x1R8 (5W)
Example 1

Štvrtým a zároveň posledným problémom, ktorý nás čakal bolo všetko naprogramovať.