Difference between revisions of "ILampa"

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search
 
(10 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 8: Line 8:
  
 
V dnešnej rýchlej dobe, kedy ľudia rad radom zaspávajú s modernými technológiami pri hlavách, pred spánkom pozerajú na displeje, svietia LED žiarovkami bez modrého filtra atď. je zdravý spánok pokladom, ktorý sa ťažko hľadá. Zároveň sa aj takmer všetky psychické ochorenia a záťažové situácie, dnešnej dobe vlastné, vyznačujú poruchami spánkového cyklu.
 
V dnešnej rýchlej dobe, kedy ľudia rad radom zaspávajú s modernými technológiami pri hlavách, pred spánkom pozerajú na displeje, svietia LED žiarovkami bez modrého filtra atď. je zdravý spánok pokladom, ktorý sa ťažko hľadá. Zároveň sa aj takmer všetky psychické ochorenia a záťažové situácie, dnešnej dobe vlastné, vyznačujú poruchami spánkového cyklu.
A keďže je nárast ľudí, ktorí majú problémy so spánkom, aj na základe už vymenovaných faktorov stále zvyšuje, považujem projekt zameraný na úpravu spánkového režimu pomocou inteligentných technológií za veľmi prospešný.
+
A keďže počet ľudí, ktorí majú problémy so spánkom, aj na základe už vymenovaných faktorov stále zvyšuje, považujem projekt zameraný na úpravu spánkového režimu pomocou inteligentných technológií za veľmi prospešný.
  
 
''Ako?''
 
''Ako?''
Line 14: Line 14:
 
Náš projekt vznikal akoby na štyroch "frontoch": myšlienka, filozofia podložená výskumami spánku, dizajn, technologické riešenie, softwarové riešenie.
 
Náš projekt vznikal akoby na štyroch "frontoch": myšlienka, filozofia podložená výskumami spánku, dizajn, technologické riešenie, softwarové riešenie.
  
Prvý front, rozmer nášho projektu sme predstavili už vúvode. Opierali sme sa pri jeho rozvoji hlavne o štúdie z oblasti psychofyziológie, medicíny, neurovedy.
+
Prvý front, rozmer nášho projektu sme predstavili už v úvode. Opierali sme sa pri jeho rozvoji hlavne o štúdie z oblasti psychofyziológie, medicíny, neurovedy.
  
 
Druhý rozmer projektu je dizajn. I keď sme pôvodne chceli využiť už hotový dizajn z internetu, nakoniec sme sa rozhodli vytvoriť vlastný. Používali sme pri tom program Autodesk Fusion 360. Následne sme model vytlačili na 3D tlačiarni. Navrhli sme ho tak, aby jednotlivé časti do seba zapadali a aby bol v prípade potreby rozobrateľný.
 
Druhý rozmer projektu je dizajn. I keď sme pôvodne chceli využiť už hotový dizajn z internetu, nakoniec sme sa rozhodli vytvoriť vlastný. Používali sme pri tom program Autodesk Fusion 360. Následne sme model vytlačili na 3D tlačiarni. Navrhli sme ho tak, aby jednotlivé časti do seba zapadali a aby bol v prípade potreby rozobrateľný.
  
[[File:Lampa.png|280px|thumb|left|Example 1]]
+
[[File:Tienidlo.png|280px|thumb|left|tienidlo]]
[[File:Lampa zakladna 1.png|280px|thumb|left|Example 1]]
+
[[File:Lampa zakladna.png|280px|thumb|left|zakladna]]
[[File:Lampa zakladna 2.png|280px|thumb|left|Example 1]]
+
[[File:Lampa kryt zakladne.png|280px|thumb|left|kryt zakladne]]
 +
[[File:Podporna doska pre displej.png|280px|thumb|left|podporna doska]]
 +
 
 +
Tretím rozmerom bolo samotné technologické riešenie. Mikropočítač Arduino uno sme vybrali pre jeho vhodné výkonové použitie, ako aj pre jeho dostupnosť a rôzne príručky k jeho programovaniu. Arduino môže byť napájané od 9 V po 12 V. Konektor je 2,1 mm.
 +
Výhodou našej realizácie je aj spoločné napájanie arduina a LED 5MM RGB-CA 3000/5800/1560/60° OSTHMA5B61A. Ledky sme osadili na pájivé pole. Použili sme 36 LEDiek paralelne zapojených (červená bola na 2,1 V, zelená 3,1 V a modrá 3,1 V) napájaných 12 voltovým adaptérom Napájací adaptér sieťový 9V 2770mA 5,5/2,1mm MEAN WELL.
 +
Na získanie nižšieho napätia a vyššieho prúdu (pre potrebu paralelného zapojenia LEDiek), sme použili Modul DC/DC step down 1,25 - 32V 5A, USB, LED displej.
 +
Pre riadenie lediek sme použili N-kanálový MOSFET tranzisor BTS117. Napätie na gate (4V) sme nadstavili napäťovým deličom. Odpory sme zvolili nasledovne: R1=180, R2=820, RR=3,3, RG=1,8, RB=1,8
  
Tretím rozmerom bolo samotné technologické riešenie. Mikropočítač Arduino uno sme vybrali pre jeho vhodné výkonové použitie, ako aj pre jeho dostupnosť a rôzne príručky k jeho programovaniu. Výhodou našej realizácie je aj spoločné napájanie arduina a RGB LED žiaroviek 12 voltovým adaptérom. Arduino môže byť napájané od 9 V po 12 V. Konektor je 2,1 mm. Používali sme tri diódy v sérii a dvanásť vetiev, čo je dokopy 36 LED (červená bola na 2,1 V, zelená 3,1 V a modrá 3,1 V). LEDky sme osadili na pájivé pole. Pre riadenie LEDiek sme použili tranzistor. Bázovým prúdom sme regulovali emitorový prúd, ktorý pretekal cez LEDky. Ovládanie LEDiek je pomerne jednoduché a tranzistor má vhodné parameter maximálneho kolektorového prúdu. Schému sme testovali v programe multisim, kde ale neboli RGB LEDky, takže sme naše odpory prispôsobili podľa internetu, aby sme nadstavili pracovné podmienky tranzistora.
 
 
*Súpis súčiastok:  
 
*Súpis súčiastok:  
**Arduino uno,
+
**Arduino uno  
**tranzistor bc337-25,
+
**Arduino LCD display
**LED 5MM RGB-CA 3000/5800/1560/60° OSTHMA5B61A,
+
**Arduino buzzer
**Napájací adaptér sieťový 12V 1500mA 5,5/2,1/10mm,  
+
**Arduino RTC modul
**3x odpory 2,2kOhm  0,4W,  
+
**Arduino mp3 a reproduktor
**2x odpory 10Ohm-2W,  
+
**Potenciometer a tlačítko
**1xodpor 8,2Ohm-2W
+
**tranzistor BTS117
 +
**LED 5MM RGB-CA 3000/5800/1560/60° OSTHMA5B61A  
 +
**Napájací adaptér sieťový 9V 2770mA 5,5/2,1mm MEAN WELL
 +
**3x180R
 +
**3x820R
 +
**1x3R3 (5W)
 +
**2x1R8 (5W)
 +
 
 +
[[File:Schema zapojenia.png|280px|thumb|left|Example 1]]
 +
 
 +
Štvrtým a zároveň posledným problémom, ktorý nás čakal bolo všetko naprogramovať.
 +
 
 +
Zdroják aj so všetkými potrebnými súbormi si môžete stiahnuť po kliknutí na zip "program_lampa.zip", ktorý nájdete nižšie.
 +
 
 +
Lampe sme vytvorili ''vlastný jazyk'', pre jednoduchú a rýchlu konfiguráciu do budúcna. Celá konfigurácia módov, podľa ktorých sa riadi je zapísaná v "modes.txt". Módy je kedykoľvek možné veľmi jednoducho upraviť. Náš program beží v "Lamp.ino", aby dokázal čítať "modes.txt", sme vytvorili ''prekladač'' v jazyku Java, ktorý sa nachádza v súboroch "Prekladac.java" a pomocných triedach "Mode.java" a "Schedule.java".
 +
Prekladač je jednoducho spustiteľný cez "lamp.jar", čiže pre konfiguráciu stačí, prepísať "modes.txt" podľa potreby a potom len dvojkliknutím na "lamp.jar", ktorý spustí prekladač, ktorý preloží módy do jazyka C++ ako štruktúru v poliach, ktorá je neskôr čítaná hlavným programom pre Arduino "Lamp.ino".
 +
 
 +
Program sme začali vytvárať postupne. Najprv sme k Arduinu pripájali jednotlivé komponenty (RTC modul, MP3 prehrávač, atď.) a skúšali sme im dávať jednoduché príkazy, aby sme sa ich naučili ovládať, kedže sme sa nikdy predtým s Arduinom nestretli.
 +
Neskôr sme sa venovali hlavnému menu, ktoré používateľ vidí a môže sa v ňom pohybovať. A postupne sme dorábali všetky potrebné funkcie na chod lampy :) Viac sa dočítate už v samotných zdrojákoch na nasledujocom odkaze:
 +
https://github.com/elratondesusi/lamp
 +
 
  
[[File:Schema zapojenia.png|350px|thumb|right|Example 1]]
+
[[Media:Lampa_dizajn.zip|Lampa_dizajn.zip]]
  
Štvrtým a zároveň posledným problémom, ktorý nás čakal bolo všetko naprograť.
+
[[Media:plagat.pdf|plagátik]]

Latest revision as of 19:27, 4 June 2019

Inteligentná lampa

Čo?

Za naším projektom sa skrýva inteligentné zariadenie, ktoré bude napomáhať prirodzenému priebehu spánku človeka.

Prečo?

V dnešnej rýchlej dobe, kedy ľudia rad radom zaspávajú s modernými technológiami pri hlavách, pred spánkom pozerajú na displeje, svietia LED žiarovkami bez modrého filtra atď. je zdravý spánok pokladom, ktorý sa ťažko hľadá. Zároveň sa aj takmer všetky psychické ochorenia a záťažové situácie, dnešnej dobe vlastné, vyznačujú poruchami spánkového cyklu. A keďže počet ľudí, ktorí majú problémy so spánkom, aj na základe už vymenovaných faktorov stále zvyšuje, považujem projekt zameraný na úpravu spánkového režimu pomocou inteligentných technológií za veľmi prospešný.

Ako?

Náš projekt vznikal akoby na štyroch "frontoch": myšlienka, filozofia podložená výskumami spánku, dizajn, technologické riešenie, softwarové riešenie.

Prvý front, rozmer nášho projektu sme predstavili už v úvode. Opierali sme sa pri jeho rozvoji hlavne o štúdie z oblasti psychofyziológie, medicíny, neurovedy.

Druhý rozmer projektu je dizajn. I keď sme pôvodne chceli využiť už hotový dizajn z internetu, nakoniec sme sa rozhodli vytvoriť vlastný. Používali sme pri tom program Autodesk Fusion 360. Následne sme model vytlačili na 3D tlačiarni. Navrhli sme ho tak, aby jednotlivé časti do seba zapadali a aby bol v prípade potreby rozobrateľný.

tienidlo
zakladna
kryt zakladne
podporna doska

Tretím rozmerom bolo samotné technologické riešenie. Mikropočítač Arduino uno sme vybrali pre jeho vhodné výkonové použitie, ako aj pre jeho dostupnosť a rôzne príručky k jeho programovaniu. Arduino môže byť napájané od 9 V po 12 V. Konektor je 2,1 mm. Výhodou našej realizácie je aj spoločné napájanie arduina a LED 5MM RGB-CA 3000/5800/1560/60° OSTHMA5B61A. Ledky sme osadili na pájivé pole. Použili sme 36 LEDiek paralelne zapojených (červená bola na 2,1 V, zelená 3,1 V a modrá 3,1 V) napájaných 12 voltovým adaptérom Napájací adaptér sieťový 9V 2770mA 5,5/2,1mm MEAN WELL. Na získanie nižšieho napätia a vyššieho prúdu (pre potrebu paralelného zapojenia LEDiek), sme použili Modul DC/DC step down 1,25 - 32V 5A, USB, LED displej. Pre riadenie lediek sme použili N-kanálový MOSFET tranzisor BTS117. Napätie na gate (4V) sme nadstavili napäťovým deličom. Odpory sme zvolili nasledovne: R1=180, R2=820, RR=3,3, RG=1,8, RB=1,8

 • Súpis súčiastok:
  • Arduino uno
  • Arduino LCD display
  • Arduino buzzer
  • Arduino RTC modul
  • Arduino mp3 a reproduktor
  • Potenciometer a tlačítko
  • tranzistor BTS117
  • LED 5MM RGB-CA 3000/5800/1560/60° OSTHMA5B61A
  • Napájací adaptér sieťový 9V 2770mA 5,5/2,1mm MEAN WELL
  • 3x180R
  • 3x820R
  • 1x3R3 (5W)
  • 2x1R8 (5W)
Example 1

Štvrtým a zároveň posledným problémom, ktorý nás čakal bolo všetko naprogramovať.

Zdroják aj so všetkými potrebnými súbormi si môžete stiahnuť po kliknutí na zip "program_lampa.zip", ktorý nájdete nižšie.

Lampe sme vytvorili vlastný jazyk, pre jednoduchú a rýchlu konfiguráciu do budúcna. Celá konfigurácia módov, podľa ktorých sa riadi je zapísaná v "modes.txt". Módy je kedykoľvek možné veľmi jednoducho upraviť. Náš program beží v "Lamp.ino", aby dokázal čítať "modes.txt", sme vytvorili prekladač v jazyku Java, ktorý sa nachádza v súboroch "Prekladac.java" a pomocných triedach "Mode.java" a "Schedule.java". Prekladač je jednoducho spustiteľný cez "lamp.jar", čiže pre konfiguráciu stačí, prepísať "modes.txt" podľa potreby a potom len dvojkliknutím na "lamp.jar", ktorý spustí prekladač, ktorý preloží módy do jazyka C++ ako štruktúru v poliach, ktorá je neskôr čítaná hlavným programom pre Arduino "Lamp.ino".

Program sme začali vytvárať postupne. Najprv sme k Arduinu pripájali jednotlivé komponenty (RTC modul, MP3 prehrávač, atď.) a skúšali sme im dávať jednoduché príkazy, aby sme sa ich naučili ovládať, kedže sme sa nikdy predtým s Arduinom nestretli. Neskôr sme sa venovali hlavnému menu, ktoré používateľ vidí a môže sa v ňom pohybovať. A postupne sme dorábali všetky potrebné funkcie na chod lampy :) Viac sa dočítate už v samotných zdrojákoch na nasledujocom odkaze: https://github.com/elratondesusi/lamp


Lampa_dizajn.zip

plagátik