Hovoriaci medvedík

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search

Čo?
Hovoriaci medvedík, ktorý vydáva zvuk bozku a vyslovuje vetu "I love you". Hovorené slovo je možné pozastaviť a znovu spustiť, a tiež meniť jeho hlasitosť.


Čo budeme potrebovať?

 • Arduino Nano
 • USB kábel
 • Dotykový senzor
 • Potenciometer
 • Reproduktor
 • DFPlayer Mini
 • SD karta s vybranou nahrávkou
 • Breadboard
 • Kábliky
 • Plyšový medveď, ktorý sa dá otvoriť


Prečo?
Základom bolo zoznámiť sa s Arduinom zábavnou formou. Zvolila som si preto hovoriaceho medvedíka, ktorých sa síce v obchodoch dá nájsť niekoľko, no pridanou hodnotou je tu možnosť zmeny hlasitosti a pozastavenia, resp. spustenia hovoreného slova pomocou dotykového senzoru. Dôvodom je veľká hlučnosť súčasných hračiek, z ktorých sú rodičia (a často i deti) "ohučané". Rodičia tak môžu nastaviť hlasitosť hračky podľa svojho uváženia. Zároveň dotykový senzor umožňuje väčšiu interaktivitu s hračkou, pričom môže byť umiestnený napr. v labke plyšovej hračky, na čo dieťa musí prísť samo.


Ako na to?

Najskôr si k Arduinu zapojíme potenciometer tak, ako vidíme na obrázku nižšie:

 • Zapojenie potenciometra
 • Zdroj obrázka: https://steemit.com/utopian-io/@luisrod/arduino-nano


  Na SD kartu nahráme vybranú nahrávku, v našom prípade šlo o zvuk bozku a hovoreného slova "I love you". Následne vložíme SD kartu do DFPlayer Mini a zapojíme ho, rovnako ako i reproduktor, podľa obrázka nižšie:

 • Zapojenie DFPlayer a reproduktora
 • Zdroj obrázka: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=529183.0


  Po zapojení všetkých komponentov vložíme Arduino do plyšového medvedíka.


  Všetky súbory môžete nájsť tiež tu:
  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LVSMU2IXgyZKlp-TYFVDWY1Nlt-KneP2

  Obrázky

  • Medvedík
  • Zapojenie
  • Vloženie Arduina do hračky


  Video

  Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=HUte3o7PPTU&feature=youtu.be  Kód:


  #include <SoftwareSerial.h>
  #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
  SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
  
  void setup () {
   pinMode(3, INPUT);
  	Serial.begin (9600);
  	mySerial.begin (9600);
  	mp3_set_serial (mySerial);	//set softwareSerial for DFPlayer-mini mp3 module 
  	mp3_set_volume (15);
  }
  
  void loop () {
   int button = 0;
   
   unsigned int hlasitost = analogRead(A0);
   hlasitost = map(hlasitost, 0, 1023, 0, 30); 
   Serial.println(hlasitost);  
     
  	mp3_play(1);
   mp3_set_volume (hlasitost); //0~30
   
   button = digitalRead(3);
   if (button == 1)
   {
     mp3_pause ();
     button = 1;
   }
   else if (button == 0)
   {
    mp3_play(1);
    button = 0;
   }
   delay(5000);
  }