Bezdotykový odpadkový kôš

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search

Pohodlné a hygienické! Automatický odpadkový kôš, ktorý by mal byť nezbytnou súčasťou každej domácnosti v čase korony. Automaticky sa odklápa pomocou signalizácie pohybu a po pár sekundách sa aj automaticky zavrie.

Komponenty

1. Arduino
- Servo
- Bezdotykový (obstacle) senzor 
- Dotykový senzor
- Blackboard
- USB kábel
- Káble
2. Vymodelované komponenty

Postup

Zapojenie

Zapojenie bezdotykového senzora, dotykového senzora a serva do blackbordu pomocou káblov.
OdpadkovyKos3.jpg
Pripojenie serva o vrchnú otvárateľnú časť.
OdpadkovyKos2.jpg
Vloženie arduina do vnútornej vymodelovanej časti. Pripojenie USB kábla o blackboard.
OdpadkovyKos.jpg

3D Modely

Kos1.jpg Kos2.jpg Kos3.jpg
Subor modelu v blend a stl formáte.
File:Kos.zip

Kód

#include <Servo.h>
Servo s;
void setup() {

 s.attach(6);
 pinMode(3, INPUT);
 pinMode(4, INPUT);
 Serial.begin(115200);
 s.write(1);
}
int a = 0;
int b = 0;
int c = 0;
int d = 0;
int pred = 0;
void loop() {

 a = digitalRead(3);
 b = digitalRead(4);
 if(a == 1 && a != pred){
  c = 1;
 }
 if(c == 1){
  if(d == 0){
   otvor();
   d = 1;
  }else{
   zatvor();
   d = 0;
  }
  c = 0;
 }
  if(b == 0 && d == 0){
  otvor2();
  zatvor();
  }
 pred = a;
}
void otvor() {
  int t = 5;
  for (int i = 0; i <= 14; i++) {
  s.write(t);
  delay(30);
  t = t + 5;
  }
 }
 void zatvor() {
  int t = 50;
  for (int i = 0; i <= 9; i++) {
  s.write(t);
  delay(30);
  t = t - 5;
  }
  s.write(1);
 }
 void otvor2() {
  int t = 5;
  for (int i = 0; i <= 14; i++) {
  s.write(t);
  delay(30);
  t = t + 5;
  }
  delay(3000);
 }

Funkčnosť koša

Ako kôš funguje si môžete pozrieť na tomto videu: https://drive.google.com/file/d/1h0UD_IIldQ-2jvWgSlCBnSf3oy-3LEpJ/view?usp=sharing

Autori projektu

Radovan Orinčák
Realizácia vymodelovaných objektov, zapojenie arduina.
Samuel Piteľ
Navrhnutie a vymodelovanie 3d objektov, poskytnutie súčiastok.
Ladislav Suchý
Vytvorenie stránky a dokumentácie, poskytnutie súčiastok.

Spoločne vytvorenie kódu.