1-AIN-472/12: Vývoj mobilných aplikácií, zimný semester 2022/2023

Peter Borovanský (I-18)

borovan@ii.fmph.uniba.sk

http://dai.fmph.uniba.sk/courses/VMA/


Predmet nepredpokladá znalosť programovania v Jave, lebo kurz bude v jazyku Kotlin, ktorý oslavuje 10 rokov existencie.
Prečo ? Lebo ! Mapa :)

Výuka:

Hodnotenie: Sylabus: (Prednáška-prednáška, Cvičenie-cvičenie, Čítanie-čítanie k prednáške) Materiály: