1-AIN-430: Programovacie paradigmy 2020/2021

Peter Borovanský (I-18)

borovan@ii.fmph.uniba.sk

http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/


Kurz je úvodom do troch programovacích paradigiem, konkurentnej, funkcionálnej a logickej, programujeme v jazykoch Go, Haskell, Prolog

Výuka:

Hodnotenie:

Sylabus:

 1. (21.9.), Úvod do programovacích paradigiem
 2. (28.9.), Úvod do jazyka Go
 3. (5.10.), Konkurencia v Go
 4. (12.10.), Networking v Go
 5. (19.10.), Blockchain v Go
 6. (26.10.), Funkcionálne programovanie, Haskell - úvod, číselné funkcie, rekurzia, zoznamy
 7. (2.11.), Rekurzia na zoznamoch, List comprehension, stromy, funkcionály
 8. (9.11.), Funkcionály, backtracking
 9. (16.11.), Funkcionálna lenivosť, generátory v Haskelli
 10. (23.11.),  Logické programovanie - úvod
 11. (30.11.),  Rekurzia, iterácia, nedeterministické programy (backtracking)
 12. (30.11., 14:00),  MIDTERM
 13. (7.12.),  Programovanie s ohraničeniami (CLP), hľadanie cesty, logické hlavolamy
 14. (14.12.),  Záver "zebra" problem alebo kto chová rybičky - záver

Software, manuály, linky, ...

 1. Starý kurz: 2018/2019
 2. http://golang.org
 3. http://www.haskell.org/hugs/
 4. http://www.swi-prolog.org/
 5. http://eclipseclp.org/
Pravidlá: