1-AIN-430: Programovacie paradigmy 2023/2024

Peter Borovanský (I-18)

borovan@ii.fmph.uniba.sk

http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/


Kurz je úvodom do troch programovacích paradigiem, konkurentnej, funkcionálnej a logickej, programujeme v jazykoch Go, Haskell, Prolog

Výuka:

Hodnotenie:

Sylabus: (Prednáška-prednáška, Cvičenie-cvičenie, Čítanie-entrée, Čítanie-desert, Čítanie-počítaníčko)
 1. [ 18. 9. ] Úvod do programovacích paradigiem Prednáška predjedlo koláčik počítaníčko
 2. [ 25. 9. ] Úvod do jazyka Go Prednáška predjedlo koláčik počítaníčko
 3. [ 2. 10. ] Konkurencia v Go Prednáška Cvičenie predjedlo predjedlo koláčik počítaníčko
 4. [ 9. 10. ] Networking v Go Prednáška Cvičenie počítaníčko
 5. [ 16. 10. ] Blockchain v Go Prednáška Cvičenie počítaníčko predjedlo
 6. [ 23. 10. ] Funkcionálne programovanie, Haskell - úvod, číselné funkcie, rekurzia, zoznamy Prednáška Cvičenie Cvičenie počítaníčko počítaníčko
 7. [ 30. 11. ] Rekurzia na zoznamoch, List comprehension, stromy, funkcionály Prednáška Cvičenie
 8. [ 6. 11. ] Funkcionály, backtracking Prednáška Cvičenie
 9. [ 13. 11. ] Funkcionálna lenivosť, generátory v Haskelli Cvičenie
 10. [ 20. 11. ] Logické programovanie - úvod Prednáška Cvičenie
 11. [ 27. 11. ] Rekurzia, iterácia, nedeterministické programy (backtracking) Prednáška Cvičenie
 12. (v týždni od 27.11.),  MIDTERM
 13. [ 4. 12. ] Nedeterministické programy (backtracking) Prednáška Cvičenie
 14. (11.12.),  Záver "zebra" problem alebo kto chová rybičky - záver

Software, manuály, linky, ...

 1. http://golang.org
 2. https://www.haskell.org/downloads/
 3. Haskell Platform
 4. Chocolatey
 5. http://www.swi-prolog.org/
 6. http://eclipseclp.org/
Pravidlá: