Skúška - 6

2.2.2009

časový limit: 2.5 hod

http://dai.fmph.uniba.sk/courses/JAVA/Skusky2008/Eurace.html

Naprogramujte hru Mince/Eurace. Hru hrajú dvaja hráči na štvorcovej hracej ploche NxN, kde je rozmiestnených N2 mincí s rôznymi hodnotami (hodnoty mincí sú náhodne vygenerované, možné hodnoty sú 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov, N je voliteľný parameter programu). Z každej mince vychádzajú štryri pevné drôtiky, ktorými je uchytená o susedné mince, alebo o okraj hracej plochy. Jeden ťah hráča spočíva z "precvaknutia" jedného z drôtikov. Ak sa tým hráčovi podarilo uvoľniť jednu alebo viacero mincí, vyhráva všetky uvoľnené (vycvaknuté) mince. Minca nie je voľná, ak je aspoň jedným drôtikom spojená s mincou, ktorá nie je voľná. Taktiež nie je voľná minca, ak je drôtikom spojená s okrajom. Hráči sa striedajú v ťahoch. Hra končí, keď na ihrisku neostali žiadne mince. Mince najdete tu: obrázky mincí.

Úlohy: