Skúška 3

18.1.2008

Naprogramujte applet/aplikáciu realizujúci verziu logickej hry o vodovodných rúrkach a kolienkach. Inšpiráciu hry môžete vidieť na obrázku nižšie. V tejto verzii hry sa na obĺžnikovej hracej ploche nachádzajú rúrky (rovné) a kolienka (ohnuté). Rúrky aj kolienka možno myšou otáčať o 90 stupňov, a cieľom hry je vytvoriť spojité potrubie, ktorým voda pretečie z kohútika (fixne v ľavom hornom rohu) do výpuste (tiež fixne v pravom dolmom rohu). Hra má časový limit 60 sekúnd a počíta sa počet otočených komponentov.

Úlohy: