O mne

Som doktorandom štvrtého ročníka na katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Na mojich stránkach nájdete informácie o mne, o predmetoch, ktoré momentálne učím, ako aj o starších predmetoch. Takisto aj môj životopis a moje záujmy.