Programovanie pre KV

Predmet nemá určený čas výučby - tento čas určíme po vzájomnej dohode. S návrhmi sa mi ozvite na adresu:
svantner (at) fmph (dot) uniba (dot) sk

Pravidlá:

    Hodnotenie tohto predmetu sa bude sklada z 3 častí. Spolu bude 100 bodov, rozdelených nasledovne:
Počet bodovHodnotenie
91 - 100A
81 - 90B
71 - 80C
61 - 70D
51 - 60E
0 - 50Fx

Prednášky:

Cvičenia:

Návody:

Linky:

Datum poslednej zmeny: 15.1.2008