Kognití­vne vedy: Mozog a Myseľ

Všeobecno-vzdelávací predmet pre magisterský program aplikovaná informatika

ZS 2011/12

Vyučujúci:
doc. PhDr. Ján Rybár PhD., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, miestnosť I-25, rybar(at)fmph(dot)uniba(dot)sk, www
Mgr. Dana Retová, Centrum pre kognití­vnu vedu, KAI, miestnosť I-11, dana.retova(at)fmph(dot)uniba(dot)sk, www

Miestnosť: Štvrtok 14:50 - 16:20, F1-108

Kredity: 3

O predmete:
Predmetom prednáškového cyklu je ľudská myseľ a mozog z hľadiska počítačovej vedy, neurovedy, psychológie, antropológie a filozofie.

Hodnotenie

  1. 30% účasť
  2. 70% prezentácia

Tabuľka hodnotenia

Harmonogram prezentácií


Účasť

Účasť na predmete je nepovinná, je však hodnotená príslušným percentom bodov.

Prezentácia

Študent/ka si vyberie jednu z ponúkaných kapitol v knihe Consciousness od Susan Blackmore a vyhľadá si ďalšiu štúdiu zaoberajúcu sa danou problematikou a naštuduje si ich. Svoje poznatky prednesie pred svojimi kolegami v 10 minútovej prezentácii. Študenti môžu pracovať v max. 3-členných tímoch. V tomto prípade si danú tému rozdelia a rozoberú ju viac do hĺbky, tak aby každý študent využil svojich 10min. Prezentácia by mala pôsobiť ako koherentný celok!

Harmonogram predmetu

Hodina Dátum Téma Prednáša
1. 22.9. Úvodná prednáška doc. Rybár
2. 29.9. Neuroveda

doc. Rybár
3. 6.10.

Percepcia: vizuálny systém

doc. Rybár
4. 13.10.

Percepcia: propriocepcia a percepcia 3D

doc. Rybár, Mgr. Retová
5. 20.10.

Pamäť

doc. Rybár
6. 27.10. Pamäť doc. Rybár
7. 3.11. Prezentácie študentov
8. 10.11. Prezentácie študentov
9. 24.11. Prezentácie študentov
10. 1.12. Prezentácie študentov
11. 8.12. Prezentácie študentov
12. 15.12. Prezentácie študentov