FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Znak (eco, u.)


znak ( Eco, U.)

- nie je len prvok, ktorý vstupuje do komunikačného procesu (môžem prenášať aj rad nezmyselných tónov alebo hlukov), ale aj niečo, čo sa stáva prvkom procesu dezignácie. Znak zastupuje niečo iné. ( L395;26).