FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vzťah vlastnícky


vzťah vlastnícky

- vzťah medzi ľuďmi ako indivíduami vyplývajúci z ich pomeru k vonkajším predmetom prírody, najmä výrobným prostriedkom ( L421;755).