FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Vz»ah - druhy/príklady


vz»ah - druhy/príklady

pomer

vz»ah dynamický

vz»ah ekonomický

vz»ah finančný

vz»ah genetický

vz»ah ideálny

vz»ah kauzálny
vz»ah klasifikačný
vz»ah kvalitatívny

vz»ah logický
vz»ah logiky a vedy

vz»ah materiálny
vz»ah medziµudský
vz»ah medziosobnostný
vz»ah morálny

vz»ah neurčitosti

vz»ah paradigmatický
vz»ah pracovnoprávny
vz»ah pracovný
vz»ah právny
vz»ah príbuzenský
vz»ah príčinný

vz»ah rozporový

vz»ah sémantický
vz»ah sociopercepčný
vz»ah spoločenský
vz»ah statický
vz»ah synchrónny

vz»ah vedy a logiky
vz»ah vlastnicky
vz»ah výmenný
vz»ah výrobný
vz»ah vzájomný