FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Výchova (read, h.)


výchova ( Read, H.)

- napomáhanie vývoja všetkého individuálneho v každej ľudskej bytosti a súčasne uvádzanie takto rozvinutej individuality do súladu s organickou jednotou spoločenskej skupiny, ku ktorej indivíduum prináleží. V tomto procese má základnú dôležitosť estetická výchova. Základom výchovy má byť umenie ( L1011; 17, 21-22).