FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Voigt, v. - zoznam diel


Voigt, V. - zoznam diel

A folklór alkotások elemzése (Rozbor folklórnych textov), 1972

A folklór esztétikájához (K estetike folklóru), 1972

Glaube und Inhalt. Drei Studien zur Volksberlieferung, 1976

Bevezetés a szemiotikába (Úvod do semiotiky), 1977

Genre, Strukture and Reproduction in Oral Literature, 1980

Úvod do semiotiky, 1981 / preklad Bevezetés ..., 1977
L1302