FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vlastník


vlastník

- ten, koho vzťah k predmetom prírody, najmä k výrobným prostriedkom a produktom práce je charakterizovaný tým, že môže o nich rozhodovať, t. j. ovládať ich a využívať ich ( L421;756).