FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veta syntetická


veta syntetická

- veta určitého logicky usporiadaného systému poznania, zafixovaného v bežnom jazyku alebo v odbornom vedeckom jazyku, ktorej pravdivosť nemožno určiť iba na základe pravidiel daného systému, ale sú k tomu potrebné aj empirické údaje, treba využiť mimojazykové fakty ( L53;484).

------------------
veta syntetická>