FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veta pozorovacia (quine, w. van o.)


veta pozorovacia ( Quine, W. Van O.)

- veta priamo a pevne spätá s našimi stimuláciami (196). Napr. 'Prší', 'Začína byť chladno', 'Tamto je králik'. Pozorovacie vety sú príležitostné vety: pravdivé pri určitých príležitostiach a nepravdivé pri iných. Niekedy prší, niekedy nie. Čiže: Pozorovacia veta je príležitostná veta, na ktorej sa môžu hovoriaci týmto jazykom, ktorý sú svedkami danej udalosti, okamžite dohodnúť ( L1022;10-11).