FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veta analytická


veta analytická

- veta určitého logicky usporiadaného systému poznania, zafixovaného v bežnom jazyku alebo v odbornom vedeckom jazyku, ktorej pravdivosť možno určiť iba na základe pravidiel daného systému bez využitia mimojazykových faktov. Aanalytická veta je logická pravda ( L53;484).

------------------
veta analytická>