FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Veda novoveká (veda novoveká)


veda novoveká (veda novoveká)-E

E1.
"Klasická novoveká veda - aspoň sama seba tak chápala - sa vyznačovala kontinuálnym vývojom na nemenných základoch." ( L83;121) (cf. aj veda 18. st.)