FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda - vznik


veda - vznik

Grécki filozofi v 7. st. pr. n. l. a v 6. st. pr. n. l. vypracovávajú prvé filozofické sústavy a zakladajú aj prvé špeciálne vedy. Tieto vedné disciplíny sa v 5. st. pr. n. l. a v 4. st. pr. n. l. pestovali s takým úsilím, že sa nimi nezaoberali len filozofi, ale špecializovaní učenci. Matematika a astronómia sa vydelovali zo všeobecnej múdrosti ( filozofie). Eukleides bol odborným matematikom, ktorý položil základy planimetrie a stereometrie. Odborným matematikom a astronómom bol aj Eudoxos z Knidu, ktorý vypracováva zložitý systém vesmíru ( L85;15).