FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vášeň (psychológia)


vášeň ( psychológia)

- silný, stály, všetko ovládajúci cit, ktorý dominuje nad ostatnými pohnútkami človeka a sústreďuje všetky jeho snahy a sily na predmet vášne. Príčiny vzniku vášne sú pomerne rôznorodé - môžu byť podmienené vedomým ideovým presvedčením, vychádzať z telesných pudov, môžu mať patologický pôvod (napr. pri paranoidnom vývine osobnosti) ( fanatizmus). Vášeň môže osobnosť prijať alebo sankcionovať, môže ju odcudzovať, prežívať ako niečo neželateľné, nutkavé. Hlavným znakom vášne je jej účinnosť, spojenie vôľových a emočných momentov. Jednota mravného, rozumového základu a vášne je často hybnou silou veľkých činov, hrdinstva, objavov ( L222;240).